Afbouw salderingsregeling zonnepanelen

Op dit moment krijgt u voor de teruglevering van stroom nog hetzelfde terug als dat u betaalt voor de afname van stroom. Dat blijft in ieder geval tot 2023 gehandhaafd. In de jaren daarna zal de salderingsregeling langzaam worden afgebouwd en dit heeft gevolgen voor de opbrengsten van uw zonnepanelen installatie. Zeemanelektro.nl legt u graag uit wat dit voor u betekend.


Wat houdt de salderingsregeling voor zonnepanelen in?

De salderingsregeling voor zonnepanelen houdt in dat u een vergoeding krijgt over de door u teruggeleverde energie aan het elektriciteitsnet. Energie wordt opgewekt via uw zonnepanelen en uiteindelijk via de omvormer naar uw elektriciteitsmeter gebracht. Hier vindt een interne berekening plaats, waarbij wordt gekeken hoeveel energie u verbruikt op dat moment en hoeveel energie de zonnepanelen op datzelfde moment opleveren. Indien de hoeveelheid energie van de zonnepanelen groter is dan het verbruik zal het overschot aan energie worden teruggeleverd aan het elektriciteitsnet.

Binnen de huidige regelgeving krijgt u een vergoeding voor de door u teruggeleverde energie. Deze vergoeding is gelijk aan de prijs die u betaald voor de afname van stroom. Hierdoor kunt u dus op ieder moment van de dag terugleveren zonder dat dit u geld kost. De teruggeleverde energie is namelijk evenveel waard als de (eventueel later) gebruikte energie. Als uw zonnepanelen dus over het gehele jaar evenveel opwekken als uw jaarverbruik aan energie hoeft u dus geen energierekening meer te betalen. Maar, deze regeling gaat hoogstwaarschijnlijk worden aangepast.


Uw mogelijkheden en besparing direct inzichtelijk krijgen?


Wat gaat er veranderen aan de salderingsregeling?

Vanaf 2025 gaat de salderingsregeling worden afgebouwd. Dit houdt simpel gezegd in dat de vergoeding voor de door u teruggeleverde energie stapsgewijs lager wordt. Waar de vergoeding tot 2025 nog gelijk is aan de energieprijs zal deze in 2031 verlaagd zijn naar acht of zes cent per teruggeleverde kWh. Ondertussen zal de energieprijs (waarschijnlijk) stijgen waardoor het verschil tussen de verbuiksprijs en de terugleverprijs nog groter zal worden.

Verder zal ook een slimme meter vanaf 2023 verplicht zijn als er zonnepanelen binnen de installatie aanwezig zijn. De oude draaischijfmeter kan daadwerkelijk terugdraaien waardoor u zo in principe nog steeds de maximale saldering krijgt over uw geleverde energie. Maar het is natuurlijk niet geheel toevallig dat de slimme meter verplicht wordt zodat dit voordeel volledig weg zal vallen. Meer informatie kunt u vinden in dit artikel: https://www.businessinsider.nl/slimme-meter-verplicht-2023-zonnepanelen.


Wat zijn de gevolgen voor mijn investering?

De gevolgen voor uw investering zijn eenvoudig samen te vatten: het duurt langer voordat u deze hebt terugverdiend. Doordat u straks een lagere vergoeding krijgt voor de door u terug geleverde energie zal uw verbruik straks uit twee delen bestaan:

  1. De energie welke u verbruikt terwijl de zonnepanelen energie opwekken;
  2. De energie welke u verbruikt terwijl de zonnepanelen geen energie opwekken.

Voor het eerste zal er niets veranderen ten opzichte van de huidige situatie. De energie van de zonnepanelen wordt naar de slimme meter gebracht. Deze zal intern berekenen of er op dat moment energie wordt gebruikt en als dat het geval is zal de zonne-energie hiervoor gebruikt worden. U levert de energie niet terug, maar zal deze direct gebruiken. Hierdoor hoeft u geen energie af te nemen, waardoor u voor deze energie nog steeds de volledige elektriciteitsprijs zal besparen.

Voor het tweede zal er juist veel veranderen. Wanneer de zonne-energie niet direct verbruikt wordt zal deze worden teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. U krijgt hier dus de lagere vergoeding voor. Wanneer u dan later op de dag (bijvoorbeeld 's avonds al het donker is) elektriciteit verbruikt zal dit juist weer worden afgenomen van het elektriciteitsnet. Hier moet u wel de volledige elektriciteitsprijs voor betalen en omdat deze inmiddels niet meer gelijk is aan de vergoeding voor het terugleveren van energie zal u dus het verschil tussen deze bedragen zelf moeten betalen. U zal dus aan het einde van het jaar weer een energierekening krijgen als de zonnepanelen evenveel energie opwekken als uw jaarverbruik, omdat voor de meeste huishoudens geldt dat zij ongeveer een derde van de zonne-energie zelf gebruiken en twee derde terugleveren aan het elektriciteitsnet. In de afbeelding hieronder is dit uitgelegd aan de hand van een voorbeeld:

Gevolgen afbouw salderingsregeling

Zijn zonnepanelen straks nog steeds een goede investering?

Ja, zonnepanelen blijven een investering welke zich uiteindelijk zal lonen. De terugverdientijd zal echter gaan toenemen naarmate de salderingsregeling wordt afgebouwd. Omdat u een deel van de zonne-energie rechtstreeks zal gebruiken zal u dit altijd besparen op uw energierekening. Het deel van de energie dat wordt terug geleverd zal voor een lager bedrag worden vergoed, maar u krijgt er nog steeds een vergoeding voor. Hierdoor krijgt u in principe een korting op uw energieprijs voor het deel dat door de zonnepanelen wordt opgewekt.

U kunt nog meer uit uw investering halen door uw apparatuur slim te gebruiken. Door apparaten zoals de vaatwasser en de wasmachine alleen te gebruiken wanneer uw zonnepanelen energie opwekken zal deze zonne-energie direct door u worden gebruikt. Hierdoor kunt u het deel van de eigen verbruikte zonne-energie verhogen en dus minder stroom afnemen van het elektriciteitsnet.

Ook is het mogelijk om een thuisbatterij/accu aan uw zonnepanelen systeem toe te voegen. Hierdoor kunt u de opgewekte zonne-energie opslaan in plaats van terug leveren aan het elektriciteitsnet en kunt u deze energie gebruiken op het moment dat u het zelf nodig heeft. Op dat moment gebruikt u de opgewekte zonne-energie nog steeds zelf en bespaart u dus maximaal op uw energierekening.

Zeemanelektro.nl informeert zijn klanten over de wijzigingen in de salderingsregeling. Bij onze offertes is altijd een voorbeeld berekening mee gestuurd waarin de afbouw van de salderingsregeling is meegenomen. Hierdoor is ons eindbedrag dat u overhoudt aan uw investering in zonnepanelen vaak lager dan dat bij onze concurrenten, maar wel realistischer, omdat zij de afbouw van de salderingsregeling vaak niet meenemen om een zo hoog mogelijk eindbedrag over te houden.


Heeft u nog vragen over de toekomstige salderingsregeling?

Heeft u naar aanleiding van de pagina nog meer vragen over de afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen en de gevolgen voor uw investering? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen.  De vakmensen van Zeemanelektro.nl zullen u dan vakkundig adviseren en samen met u meedenken om tot de voor u ideale oplossing te komen waardoor het meeste rendement uit uw investering haalt.