InstallQ erkend installateur

De vestingswet, de wet waarin de eisen waren opgenomen waaraan een elektrotechnisch installateur moest voldoen, is in 2007 komen te vervallen. Daarom mag iedereen in Nederland zich vandaag de dag installateur noemen. Hierdoor is het voor particulieren lastig om te bepalen welke installateur een echte vakman is.

Zeemanelektro.nl is InstallQ erkend installateur (erkenningsnummer 13375). Hierdoor weet u zeker dat u met ons voor een vakman kiest.


Een installateur mag zich pas erkend installateur noemen als er aan strenge opleidings- en kwaliteitseisen wordt voldaan. De erkend installateur moet beschikken over voldoende kennis, werken volgens de juiste normen (NEN1010) en in het bezit zijn van de juiste (meet)gereedschappen.

Kiest u voor een InstallQ erkend installateur, dan maakt u altijd een veilige keuze.


Zekerheden bij een InstallQ erkend installateur

  • Aangesloten bij brancheorganisatie Techniek Nederland
  • Gecertificeerd door InstallQ
  • Installateur met zegelrecht
  • Voldoet aan strenge opleidings- en kwaliteitseisen
  • Zekerheid voor het veilig opleveren van elektrische installaties
  • De beste garanties en algemene voorwaarden

Landelijk erkend installateur

Installatiebedrijven welke hebben aangetoond aan de strenge kwaliteitseisen te voldoen worden opgenomen in het erkenningen register van InstallQ. Deze bedrijven beschikken over voldoende vakbekwaamheid en over de materialen welke nodig zijn om installatiewerk naar behoren uit te voeren.


Lid van Techniek Nederland en zegelrecht

Zeemanelektro.nl is naast erkend InstallQ installateur ook lid van Techniek Nederland en beschikt over zegelrecht. Hierover kunt u meer informatie vinden door op de links hieronder te klikken: