Omvormers

Zonnepanelen zetten de instraling van de zon om in energie. De opgewekte energie is gelijkstroom, maar uw apparaten in huis maken gebruik van 230 Volt wisselstroom. Hierdoor is de door de zonnepanelen opgewekte energie niet direct bruikbaar, maar moet deze worden omgezet. Daarom heeft iedere zonnepanelen installatie een omvormer nodig.

Functie van de omvormer

Alle apparaten in uw huis worden vanuit de groepenkast gevoed met 230 Volt wisselstroom. Dit is helaas niet wat uw zonnepanelen opwekken aangezien zij de straling van de zon omzetten in gelijkstroom. Om deze energie toch bruikbaar te maken zal deze moeten worden omgezet. En dat is precies waarom er een omvormer tussen uw panelen en uw groepenkast wordt geplaatst. De omvormer zet de gelijkstroom van de zonnepanelen om in 230 Volt wisselstroom waar uw apparaten in huis gebruik van maken.

Uw mogelijkheden en besparing direct inzichtelijk krijgen?

Vraag hier een offerte op maat aan

Welke omvormer heeft u nodig?

Omvormers zijn er in verschillende soorten en met verschillende AC waardes. De AC waarde van een omvormer is de maximale hoeveelheid energie welke het gelijktijdig kan verwerken. Omdat niet iedere installatie gelijk is zijn er verschillende criteria om te bepalen welke omvormer u nodig bent voor uw zonnepanelen systeem. U kunt hierbij denken aan:

  • Het totale vermogen van uw zonnepanelen;
  • De aanwezigheid van optimizers binnen uw systeem;
  • De ligging van uw panelen ten opzichte van het zuiden.

De factoren hierboven bepalen het totale opwekvermogen van uw installatie. En op basis van dit totale opwekvermogen wordt de juiste omvormer gekozen. De maximale AC waarde van uw omvormer zal hierbij ongeveer gelijk moeten zijn aan het totale opwekvermogen van uw panelen. In een ideale wereld zouden de beide waardes gelijk aan elkaar zijn, maar dat is helaas niet mogelijk. Daarom zal er ook moeten worden gekeken naar de dimensionering van uw omvormer.

Het dimensioneren van uw omvormer wil zeggen dat er wordt bepaald bij welke waarde uw omvormer opstart en begint te werken. Er kan hierbij worden gekozen voor twee opties:

  • Overdimensioneren: het opwekvermogen van uw panelen ligt lager dan de AC waarde van uw omvormer
  • Onderdimensioneren: het opwekvermogen van uw panelen ligt hoger dan de AC waarde van uw omvormer

Bij overdimensionering zal uw omvormer later opstarten, omdat eerste de opstartwaarde bereikt zal moeten worden. Dit kan (zeker in Nederland) lijden tot verminderde energieopbrengst, omdat deze waarde waarde op minder zonnige dagen niet wordt bereikt. Bij onderdimensionering zal uw omvormer juist eerder opstarten. Echter kan er ook wat energie verloren gaan (energy clipping), omdat de AC waarde van de omvormer lager is dan de energie die u op dat moment opwekt. Toch heeft onderdimensioneren de voorkeur, omdat het energieverlies te verwaarlozen is ten opzichte van het aantal meer dagen dat uw zonnepanelen energie leveren. Meer informatie over de juiste dimensionering van de omvormer kunt u vinden op onze pagina: De omvormer, overdimensionering voor een hogere opbrengst.

Een 1-fase omvormer bij een 3-fasen hoofdaansluiting

Wanneer u over een 3-fasen hoofdaansluiting beschikt kan er voor de zonnepanelen zowel een 1-fase als een 3-fasen omvormer worden geplaatst. Indien er voor een 1-fase omvormer wordt gekozen, zal deze dus op één van de 3-fasen worden gezet. Een veel gestelde vraag is dan: Hoe zit het met de teruglevering?

Als er op één fase stroom wordt geleverd, terwijl er tegelijkertijd op een andere fase stroom wordt afgenomen, dan wordt dat niet apart door de kWh-meter geregistreerd. De kWh-meter van de netbeheerder, óók de nieuwere ‘slimme’ meter, verrekent intern wat er op de verschillende fases gebeurt. In de afbeelding hieronder is dit uitgelegd aan de hand van een voorbeeld:

4000 W vermogen dat het net in gaat op fase 1 terwijl er tegelijk 1500 W vermogen wordt gebruikt op fase 1. Daarnaast wordt er 1000 W vermogen uit het net wordt gehaald op fase 2 en 1000 W vermogen uit het net op fase 3. Dat betekent dat er per saldo 500 W vermogen wordt gerekend: de afnameteller blijft op dezelfde stand staan en de terugleverteller zal met 500 W oplopen. Sowieso is het zo dat een slimme meter nooit gelijktijdig afname én teruglevering kan registreren: Het is òf het één, òf het ander.

De omvormers van Zeeman

  • SolarEdge omvormers voor systemen met power optimizers
  • Solax Smart omvormers voor systemen zonder optimizers

Omvormers voor systemen met power optimizers

De DC-AC omvormer van SolarEdge is speciaal ontworpen om te werken met de SolarEdge power optimizers. Omdat Maximum Power Point Tracking (MPPT) en spanningsbeheer voor elk paneel afzonderlijk door de power optimizer wordt verzorgt, is de omvormer alleen verantwoordelijk voor de DC-AC omzetting. Zodoende is dit een eenvoudiger, kosteneffectiever en betrouwbaarder PV-omvormer met standaard twaalf jaar garantie die verlengbaar is naar twintig of 25 jaar. De vaste stringspanning verzekert te allen tijde het hoogste rendement (>97% gemiddeld rendement) onafhankelijk van stringlengte en temperatuur.

Omvormers voor systemen zonder optimizers

Solax Smart omvormers behoren tot de meest efficiënte omvormers in de markt en zijn standaard voorzien van vooruitstrevende technologie features zoals WiFi en op afstand bestuurbare batterij aansturing. De omvormers van Solax hebben een efficiency van 97,6%, hebben een geïntegreerde WiFi module, zijn bijna geluidloos (5kW omvormer <25 decibel) en hebben een garantie van tien jaar. Tevens beschikken de Solax Smart omvormers over een simpel plug&play installatie systeem.

Deskundig advies

Twijfelt u welke omvormer u voor uw systeem nodig heeft? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen. De vakmensen van Zeemanelektro.nl zullen u dan vakkundig adviseren en samen met u meedenken om tot de voor u ideale oplossing te komen waardoor het meeste rendement uit uw systeem haalt.